Про нас

 Школа - це початок дороги, джерело пізнання, колиска відно­син, гавань пам'яті.

 Восени 1944 року у давньому і квітучому місті Дрогобичі відкри­лася нова школа. Займала вона приміщення колишньої польської гімназії імені Королеви Ядвіги на вулиці А.Міцкевича. Першим дирек­тором школи стала Коваленко Дора Федорівна. За парти сіли учні у військових гімнастерках з ордена­ми і медалями, отриманими у боях за Батьківщину. Не дивлячись на нестачу підручників і зошитів та скруту, у цих хлопців була нестримна жага до знань, прагнення надолужити втрачене за 4 роки війни. У майбутньому перші випускники усі отримали вищу освіту. Перший випуск школи відбувся у 1947 році і складав 11 чоловік. На той час директором школи був Шипилін Кузьма Єфремович.

Йшли роки. До школи приходи­ли нові вчителі. Серед них був мо­лодий вчитель математики Єрьомін Василь Іванович, який ще не встиг зняти військову шинель. Енергійний, блискучий оратор, еру­дит, він вже у 1946 році став за­ступником директора середньої школи № 4, а з 1949 по 1981 роки -незмінним її директором. Понад 30 років віддав Василь Іванович рідній школі. У жовтні 1956 року не тільки вчителі, учні та батьки, а й все місто святкувало відкриття ново­го приміщення школи на вулиці Стрийській, 28. На той час у школі було 36 класів, у яких навчались 1320 чоловік.

Взявши блискучий старт, шко­ла крізь роки пронесла прагнення до міцних знань, високу громадсь­ку активність, почуття гордості за те, що є носієм культури і високої духовності. Починаючи з 1981 року директорами школи були Пугач Віталій Михайлович, Єршова Ісана Григорівна, Фур Діна Єфремівна, Лучшев Юрій Миколайович. Ось вже 18 років надихає, скеровує і підтримує вчителів і учнів Мала Світлана Василівна.

Вчителі Четвертої школи зав­жди славилися вимогливістю, але й високим професіоналізмом, відданістю своїй справі та без­межною любов'ю до дітей. Сьогодні у школі 96 педагогів, з них 22 з педа­гогічним званням вчитель-методист, 15 - старший вчитель, 8 -вчитель вищої кваліфікаційної ка­тегорії. Кожен 5-й вчитель - ви­пускник школи Поряд з вчителя­ми 12 чоловік обслуговуючого пер­соналу створюють атмосферу, що сприяє досягненню учнями блис­кучих результатів. 

Випускники нашої школи - люди різних професій - вчені і художники, банкіри і спортсмени, лікарі і музи­канти, робітники і журналісти. Серед них є багато таких, що повернулись до школи як педагоги. Випускники школи створили ще одну традицію: вчити дітей і онуків у своїй рідній школі. По-різному завершують навчання випускники, але всі вони бе­руть у життя єдині загальні чудові якості: людяність, любов до праці, жагу до пізнання. Ім'я школи створю­валось 70 років, і ми хочемо, щоб і наступні покоління з честю носили звання випускника Четвертої школи.