Учням

Рекомендації учням щодо проходження ЗНО

19.08.2017 17:37
Для того щоб ви могли впевнено впоратися з тестом у напруженій обстановці зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), почніть готуватись до тестування заздалегідь. А як краще впоратися з цим завданням, вам підкаже цей матеріал. Тренуйся. Перед офіційним тестуванням варто виконувати якнайбільше опублікованих тестів - просто заради тренування, наприклад, проходити тести ЗНО онлайн. Не можна навчитись добре виконувати тести, не тренуючись на них...

Як писати твір

28.12.2014 10:35
  1. 3 кількох запропонованих тем обирай не найлегшу, а ту, яка тебе цікавить і хвилює.  2. Добре обдумай тему, визнач, який обсяг матеріалу вона охоплює.  3. Визнач основну думку майбутнього твору, намагайся зберегти її під час роботи над твором. 4. Склади план, чітко та стисло сформулюй думку кожного пункту. Не забувай, що назва основної частини в складному плані - це теза, яку потрібно довести.  5. Підбери епіграф, який...

Як писати реферат

25.12.2014 15:33
  1. Визначити адресата і мету спілкування. 2. Дібрати відповідну літературу. 3. Опрацювати дібрані джерела з робочими стисли ми помітками, закладками в книжці. 4. Скласти план відповідно до обсягу реферату (його пункти розкриваються приблизно на однаковій кількості сторінок). 5. Оформити яскравий, привабливий вступ. 6. Дати перелік основних висновків, узагальнень та рекомендацій. 7. Оптимальний обсяг реферату - 10-12 друко¬ваних сторінок....

Як вивчити вірш на пам'ять

23.12.2014 11:31
Уважно двічі-тричі прочитай увесь вірш.  2. Обміркуй зміст твору, умовно розділи його на смислові частини.  3.У кожній такій частині правильно визнач інтонацію, з якою будеш читати, розстав логічні наголоси, визнач паузи та темп читання.  4. Навчися читати вголос, дотримуючись цих вимог, спочатку кожну частину, а відтак увесь вірш.  5.Тепер без допомоги підручника спробуй пригадати вірш, повтори кожну частину по...

Як надовго запам’ятати навчальний матеріал?

03.12.2014 11:28
Виділяй, співвіднось і групуй матеріал – хто добре усвідомлює, той добре запам’ятовує і довго пам’ятає. Якщо отримав завдання у вівторок, а відповідати потрібно в п’ятницю, не чекай четверга – вивчи одразу, а напередодні тільки повтори. Завчай і повторюй невеличкі шматки ще доти, як матеріал почав забуватися. Коли вчиш, записуй, малюй схеми, діаграми, таблиці - наочність краще запам’ятовується. Якомога швидше, не чекаючи повного...

Правила виконання домашнього завдання

03.10.2014 11:23
Чітко уяви і перевір по записах у зошиті, які необхідно виконати дії і якого потрібно досягти результату. Згадай зміст матеріалу, викладеного вчителем, поради щодо виконання завдання, знайди в підручнику, які потрібно застосувати, подивись у зошиті зразки роботи, виконаної у класі на уроці. Уяви, як виконуватимеш завдання. Якщо це задача чи вправа, то знайди в них спільне з виконаними на уроці, проаналізуй умови, склади план розв’язання, здійсни...