Виховна робота

Виховна робота базується на :

 • вихованні в шкільному та сімейному колективах;
 • всебічному розвитку особистості учнів;
 • вихованні морально-етичних якостей;
 • вихованні громадянської гідності, віри в добре начало в людині, любові до рідної землі та рідного краю.
 

       Завдання виховної діяльності:

 • гуманізація виховного процесу, що виявляється у забезпеченні умов для реалізації особистості відповідно до сформованих інтересів .;
 • організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу;
 • постійне удосконалення майстерності вчителя як класовода, здатного компетентно займатися виховною діяльністю;
 • постійне удосконалення майстерності класного керівника, здатного компетентно займатися виховною діяльністю;
 • підтримка та зміцнення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу;
 • розвиток учнівського самоврядування.
 

Методична спрямованість:

 • діагностика і планування виховної роботи;
 • організація і стимулювання дій школярів на основі пізнавальних інтересів та життєвих потреб;
 • контроль і корекція здобутих учнем знань, умінь та навичок у процесі виховної роботи;
 • аналіз результатів освіти, виховання та розвитку учнів.
 •